หมายเลขรายการ: 731185

INOCULATION NEEDLE, 200 MM, PS, YELLOW,

STERILE, 10 PCS./BAG

ข้อมูลพื้นฐาน

คำอธิบาย: INOCULATION NEEDLE, 200 MM, PS, YELLOW,
STERILE, 10 PCS./BAG
จำนวน/กล่อง: 3000
จำนวน/บรรจุภัณฑ์ย่อย: 1

บรรจุภัณฑ์

น้ำหนัก/กล่อง: 4,50 kg
ขนาดของกล่อง: 275 x 230 x 330 mm
จำนวน/กล่อง: 3000
จำนวน/บรรจุภัณฑ์ย่อย: 1
PAL: 252000