เพลทสตริปทาวิดิน

รายการ: 655990

MICROPLATE, 96 WELL, PS, C-BOTTOM, CLEAR, STREPTAVIDIN-COATED, 5 PCS./BAG

รายการ: 655995

MICROPLATE, 96 WELL, PS, C-BOTTOM, WHITE, STREPTAVIDIN-COATED, 5 PCS./BAG

รายการ: 655997

MICROPLATE, 96 WELL, PS, C-BOTTOM, BLACK, STREPTAVIDIN-COATED, 5 PCS./BAG

รายการ: 781990

MICROPLATE, 384 WELL, PS, F-BOTTOM, CLEAR, STREPTAVIDIN-COATED, 5 PCS./BAG

รายการ: 781995

MICROPLATE, 384 WELL, PS, F-BOTTOM, WHITE, STREPTAVIDIN-COATED, 5 PCS./BAG

รายการ: 781997

MICROPLATE, 384 WELL, PS, F-BOTTOM, BLACK, STREPTAVIDIN-COATED, 5 PCS./BAG