ไมโครเพลทโพลีโพรไพลีน Deep Well Small Volume™

รายการ: 784201

MICROPLATE, 384 WELL, PP, SMALL VOLUME, DEEP WELL, NATURAL, 10 PCS./BAG