ไมโครเพลทไซโคลโอเลฟิน 1536 หลุม

รายการ: 789888

MICROPLATE, 1536 WELL, CYCLOOLEFIN, SOLID BOTTOM, BLACK, 15 PCS./BAG

รายการ: 789896

MICROPLATE, 1536 WELL, COC, BLACK, µCLEAR®, 17 PCS./BAG