ไมโครเพลทเพาะเลี้ยงเซลล์ 96 หลุม, ครึ่งพื้นที่

รายการ: 675083

CELL CULTURE MICROPLATE, 96 WELL, PS, HALF AREA, WHITE, CELLSTAR®, TC, LID, STERILE, 8 PCS./BAG

รายการ: 675086

CELL CULTURE MICROPLATE, 96 WELL, PS, HALF AREA, BLACK, CELLSTAR®, TC, LID, STERILE, 8 PCS./BAG

รายการ: 675090

CELL CULTURE MICROPLATE, 96 WELL, PS, HALF AREA, µCLEAR®, BLACK, CELLSTAR®, TC, LID, STERILE, 8 PCS./BAG

รายการ: 675180

CELL CULTURE MICROPLATE, 96 WELL, PS, HALF AREA, CELLSTAR®, TC, LID, STERILE, 8 PCS./BAG