ไมโครเพลท UV-Star® 384 หลุม

รายการ: 781801

UV-STAR® PLATE, 384 WELL, F-BOTTOM, CLEAR, 10 PCS./BAG