ที่ขูดเซลล์

รายการ: 541070

CELL SCRAPER, 28 CM LONG, BLUE, STERILE, SINGLE PACKED

รายการ: 541080

CELL SCRAPER, 40 CM LONG, BLUE, STERILE, SINGLE PACKED