ภาชนะเพาะเลี้ยงเซลล์เคลือบโปรตีนของ CELLCOAT®

ผลิตภัณฑ์ CELLCOAT® ของ Greiner Bio-One ประกอบด้วยภาชนะเพาะเลี้ยงเซลล์ซึ่งเคลือบไว้ด้วยโปรตีนของเมทริกซ์ภายนอกเซลล์ (คอลลาเจนชนิด I ไฟโบรเนกทิน ลามินิน) หรือโปรตีนสังเคราะห์ (Poly-D- และ Poly-L-Lysine) นอกเหนือจากการยึดเกาะและการแพร่กระจายเซลล์ปฐมภูมิและสายเซลล์ต่างๆ ที่ดีขึ้น เพลท CELLCOAT® เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการเพาะเลี้ยงเซลล์และการทดลองที่ปราศจากเซรั่มหรือลดเซรั่มลง

ซึ่งรวมถึงขั้นตอนการล้างเพิ่มเติมหรือขั้นตอนที่มีความเครียด เช่น ทรานส์เฟกชั่น นอกจากนี้ การแยกความแตกต่างของเซลล์แต่ละชนิดจะทำได้ดีขึ้นผ่านทางการเคลือบโปรตีน


การใช้งาน:

 • การยึดเกาะที่ดีขึ้น
 • การแพร่กระจายเซลล์ที่ดีขึ้น
 • การทดสอบการยึดเกาะเซลล์
 • การศึกษาความผูกพันของหน่วยรับความรู้สึก-ลิแกนด์
 • การเพาะเลี้ยงด้วยการลดเซรั่มหรือปราศจากเซรั่ม
 • การเติบโตของเซลล์ปฐมภูมิดีขึ้น
 • การแยกความแตกต่างของเซลล์แต่ละชนิด


ข้อได้เปรียบ:

 • ประสิทธิภาพด้านการคัดแยกและการเพาะเลี้ยงเพิ่มขึ้น
 • ผลิตภัณฑ์ที่พร้อมใช้งาน: ใช้ทันที, ประหยัดเวลา
 • คุณภาพสม่ำเสมอ
 • ผลิตภัณฑ์เคลือบ Poly-Lysine- และคอลลาเจนชนิด I
 • สามารถจัดเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

Related Downloads

Forum No 12: Advanced TC™: An innovative surface improving cellular assays
Scientific Publications / PDF, 607 KB
CELLCOAT® Poly-Lysine
Flyer / PDF, 228 KB
CELLCOAT® Laminin
Flyer / PDF, 726 KB
Application Note: Improved Cultivation and Differentiation of Embryonic Stem Cells
Scientific Publications / PDF, 2 MB
Application Note: Influence of washing steps on cell attachment: Comparison of PDL-coated and cell culture treated microplates
Scientific Publications / PDF, 365 KB
Application Note: Selection of Cell Culture Surfaces for the Adipogenic Differentiation of Human Mesenchymal Stem Cells (hMSC)
Scientific Publications / PDF, 9 MB
Application Note: siRNA dependent gene silencing in HeLa cells cultivated on
Scientific Publications / PDF, 955 KB
Surfaces For Primary and Stem Cells
Flyer / PDF, 447 KB
Application Note: Enhanced Transfection Efficiency on Protein Coated Microplates
Scientific Publications / PDF, 569 KB
Labware & Research BioScience Product Catalogue
Product Catalogue / PDF, 38 MB
เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดที่จะรู้ทุกอย่าง เราชอบที่จะติดต่อ