จานที่มีพื้นผิวแบบไล่เซลล์

รายการ: 627979

CELL CULTURE DISH, PS, 35/10 MM, VENTS, CELLSTAR®, CELL-REPELLENT SURFACE, STERILE, 10 PCS./BAG

รายการ: 628979

CELL CULTURE DISH, PS, 60/15 MM, VENTS, CELLSTAR®, CELL-REPELLENT SURFACE, STERILE, 10 PCS./BAG

รายการ: 664970

CELL CULTURE DISH, PS, 100/20 MM, VENTS, CELLSTAR®, CELL-REPELLENT SURFACE, STERILE, 1 PC./BAG