ไมโครเพลทโพลีสไตรีน 384 หลุม, ใส

รายการ: 781061

MICROPLATE, 384 WELL, PS, F-BOTTOM, HIGH BINDING, CLEAR, STERILE, 10 PCS./BAG

รายการ: 781101

MICROPLATE, 384 WELL, PS, F-BOTTOM, CLEAR, 10 PCS./BAG

รายการ: 781162

MICROPLATE, 384 WELL, PS, F-BOTTOM, CLEAR, STERILE, 10 PCS./BAG

รายการ: 781185

MICROPLATE, 384 WELL, PS, F-BOTTOM, CLEAR, LID, STERILE, SINGLE PACKED

รายการ: 781186

MICROPLATE, 384 WELL, PS, F-BOTTOM, CLEAR, LID, STERILE, 8 PCS./BAG