จุลชีววิทยา / แบคทีเรียวิทยา

การศึกษาจุลินทรีย์การเผาผลาญอาหารและผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ (มหภาค) โดยทั่วไปหมายถึงสาขาจุลชีววิทยา วิธีการตรวจจับที่หลากหลายถูกนำไปใช้ในงานวิจัยหลาย ๆ ด้านและในอุตสาหกรรม ตัวอย่างเช่นการทดสอบเพื่อตรวจหาจุลินทรีย์และเพื่อการรับรองคุณภาพก็ถูกนำไปใช้ในการผลิตยาเครื่องสำอางอาหารและเครื่องดื่ม

เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดที่จะรู้ทุกอย่าง เราชอบที่จะติดต่อ