เพลทลายริ้ว 12 หลุม

รายการ: 701001

ELISA STRIP, 1X12 WELL, F-BOTTOM, MICROLON®, MED. BINDING, 100 PCS./BAG

รายการ: 701070

ELISA STRIP PLATE, 8XF12 WELL, PS, F-BOTTOM, CLEAR, MICROLON®, MED. BINDING, 10 PCS./BAG

รายการ: 701071

ELISA STRIP PLATE, 8XF12 WELL, PS, F-BOTTOM, CLEAR, MICROLON®, HIGH BINDING, 10 PCS./BAG