จาน CELLview ที่มีก้นเป็นแก้ว

รายการ: 627860

CELLVIEW CELL CULTURE DISH, PS, 35/10 MM, GLASS BOTTOM, 1 COMPARTMENT, TC, STERILE, 10 PCS./BAG

รายการ: 627861

CELLVIEW CELL CULTURE DISH, PS, 35/10 MM, GLASS BOTTOM, 1 COMPARTMENT, STERILE, 10 PCS./BAG

รายการ: 627870

CELLVIEW CELL CULTURE DISH, PS, 35/10 MM, GLASS BOTTOM, 4 COMPARTMENTS, TC, STERILE, 10 PCS./BAG

รายการ: 627871

CELLVIEW CELL CULTURE DISH, PS, 35/10 MM, GLASS BOTTOM, 4 COMPARTMENTS, STERILE, 10 PCS./BAG

รายการ: 627965

CELLVIEW CELL CULTURE DISH, PS, 35/10 MM, GLASS BOTTOM, 1 COMPARTMENT, ADVANCED TC, STERILE, 10 PCS./BAG

รายการ: 627975

CELLVIEW CELL CULTURE DISH, PS, 35/10 MM, GLASS BOTTOM, 4 COMPARTMENTS, ADVANCED TC, STERILE, 10 PCS./BAG