กล่องจัดเก็บ 96 หลุม

รายการ: 975561

STORAGE BOX, PC , WITH 96 TUBES AND CAPS, ID-CARD, STERILE

รายการ: 975570

STORAGE BOX, PC, WITH 96 TUBES AND CAPS, ID-CARD