ไมโครเพลท HiBase 1536 หลุม, µClear®

รายการ: 782095

MICROPLATE, 1536 WELL, PS, F-BOTTOM, µCLEAR®, HIBASE, WHITE, MED. BINDING, 15 PCS./BAG

รายการ: 782096

MICROPLATE, 1536 WELL, PS, F-BOTTOM, µCLEAR®, HIBASE, BLACK, MED. BINDING, 15 PCS./BAG

รายการ: 782097

MICROPLATE, 1536 WELL, PS, F-BOTTOM, µCLEAR®, HIBASE, BLACK, HIGH BINDING, STERILE, 15 PCS./BAG