ไมโครเพลทแบบไม่มีพันธะ 1536 หลุม

รายการ: 782900

MICROPLATE, 1536 WELL, PS, F-BOTTOM, BLACK, HI-BASE, NON-BINDING, 15 PCS./BAG

รายการ: 782904

MICROPLATE, 1536 WELL, PS, F-BOTTOM, WHITE, HI-BASE, NON-BINDING, 15 PCS./BAG