เพลทแบบหลายหลุมสำหรับเพาะเลี้ยงเซลล์ของ CELLSTAR®

เพลทแบบหลายหลุมสำหรับเพาะเลี้ยงเซลล์ของ CELLSTAR®