ไมโครเพลท HiBase Small Volume™ 384 หลุม

รายการ: 784074

MICROPLATE, 384 WELL, PS, F-BOTTOM, SMALL VOLUME, HIGH BINDING, WHITE, 10 PCS./BAG

รายการ: 784075

MICROPLATE, 384 WELL, PS, F-BOTTOM, SMALL VOLUME, HIBASE, MED. BINDING, WHITE, 10 PCS./BAG

รายการ: 784075-25

MICROPLATE, 384 WELL, PS, F-BOTTOM, SMALL VOLUME, HIBASE, MED. BINDING, WHITE,

รายการ: 784076

MICROPLATE, 384 WELL, PS, F-BOTTOM, SMALL VOLUME, HIBASE, MED. BINDING, BLACK, 10 PCS./BAG

รายการ: 784076-25

MICROPLATE, 384 WELL, PS, F-BOTTOM, SMALL VOLUME, HIBASE, MED. BINDING, BLACK, 25 PCS./BAG

รายการ: 784077

MICROPLATE, 384 WELL, PS, F-BOTTOM, SMALL VOLUME, HIGH BINDING, BLACK, 10 PCS./BAG

รายการ: 784101

MICROPLATE, 384 WELL, PS, F-BOTTOM, SMALL VOLUME, HIBASE, CLEAR, 10 PCS./BAG