ไมโครเพลท ELISA 96 หลุม

รายการ: 650001

MICROPLATE, 96 WELL, PS, U-BOTTOM, CLEAR, MICROLON®, MED. BINDING, 10 PCS./BAG

รายการ: 650061

MICROPLATE, 96 WELL, PS, U-BOTTOM, CLEAR, MICROLON®, HIGH BINDING, 10 PCS./BAG

รายการ: 651001

MICROPLATE, 96 WELL, PS, V-BOTTOM, CLEAR, MICROLON®, MED. BINDING, 10 PCS./BAG

รายการ: 651061

MICROPLATE, 96 WELL, PS, V-BOTTOM, CLEAR, MICROLON®, HIGH BINDING, 10 PCS./BAG

รายการ: 655001

MICROPLATE, 96 WELL, PS, F-BOTTOM, CLEAR, MICROLON®, MED. BINDING, 10 PCS./BAG

รายการ: 655061

MICROPLATE, 96 WELL, PS, F-BOTTOM, CLEAR, MICROLON®, HIGH BINDING, 10 PCS./BAG

รายการ: 655080

MICROPLATE, 96 WELL, PS, F-BOTTOM (CHIMNEY WELL), CLEAR, MICROLON®, MED. BINDING, 10 PCS./BAG

รายการ: 655081

MICROPLATE, 96 WELL, PS, F-BOTTOM (CHIMNEY WELL), CLEAR, MICROLON®, HIGH BINDING, 10 PCS./BAG

รายการ: 655092

MICROPLATE, 96 WELL, PS, F-BOTTOM, CLEAR, MICROLON® LOGO ON PLATE, MODIF. HIGH BINDING, ALPHANUMERIC WELL CODING, 2 PCS./BAG

รายการ: 675001

MICROPLATE, 96 WELL, PS, HALF AREA, CLEAR, MICROLON®, MED. BINDING, 10 PCS./BAG

รายการ: 675061

MICROPLATE, 96 WELL, PS, HALF AREA, CLEAR, MICROLON®, HIGH BINDING, 10 PCS./BAG