ไมโครเพลท LoBase Small Volume™ 384 หลุม

รายการ: 788074

MICROPLATE, 384 WELL, PS, SMALL VOLUME, LOBASE, HIGH BINDING, WHITE, 10 PCS./BAG

รายการ: 788075

MICROPLATE, 384 WELL, PS, SMALL VOLUME, LOBASE, MED. BINDING, WHITE, 10 PCS./BAG

รายการ: 788076

MICROPLATE, 384 WELL, PS, SMALL VOLUME, LOBASE, MED. BINDING, BLACK, 10 PCS./BAG

รายการ: 788095

MICROPLATE, 384 WELL, PS, SMALL VOLUME, LOBASE, MED. BINDING, WHITE, µCLEAR®, 10 PCS./BAG

รายการ: 788096

MICROPLATE, 384 WELL, PS, SMALL VOLUME, LOBASE, MED. BINDING, BLACK, µCLEAR®, 10 PCS./BAG

รายการ: 788101

MICROPLATE, 384 WELL, PS, SMALL VOLUME, LOBASE, CLEAR, 10 PCS./BAG

รายการ: 788876

UV-STAR® MICROPLATE, 384 WELL, COC, SMALL VOLUME, LOBASE, µCLEAR®, BLACK, 10 PCS./BAG