502 Bad Gateway

502 Bad Gateway


nginx

ภาชนะเพาะเลี้ยงเซลล์ Advanced TC

ภาชนะเพาะเลี้ยงเซลล์ Advanced TC

สำหรับการแพร่กระจายของเซลล์ที่ซับซ้อน เช่น เซลล์ปฐมภูมิหรือมีความไว รวมถึง เซลล์ที่เพาะเลี้ยงภายใต้สภาวะการเติบโตที่ถูกจำกัด (ปราศจากเซรั่มหรือลดเซรั่มลง) Greiner Bio-One ขอนำเสนอการปรับเปลี่ยนโพลีเมอร์ Advanced TC พื้นผิวการเพาะเลี้ยงเซลล์จะถูกปรับเปลี่ยนเพื่อส่งเสริมคุณสมบัติและการทำงานในระดับเซลล์ โดยใช้เทคนิควิธีที่เป็นนวัตกรรม การเกาะยึดเซลล์ดีขึ้นและการแพร่ขยายเซลล์ในอัตราที่สูงขึ้นจะช่วยปรับปรุงและเร่งการขยายตัวของเซลล์ นอกจากนี้ พื้นผิว Advanced TC จะช่วยทำให้การเกาะยึดเซลล์มีรูปแบบเดียวกันและสม่ำเสมอซึ่งจะเพิ่มอัตราผลตอบแทนของเซลล์และลดความสูญเสียเซลล์ เช่น ในระหว่างขั้นตอนการล้างโดยอัตโนมัติ เป็นต้น จะเห็นผลลัพธ์ในเชิงบวกเกี่ยวกับรูปร่างของเซลล์ได้อย่างชัดเจนระหว่างการเพาะเลี้ยงเซลล์ที่มีความไว การขาดเซรั่ม หรือหลังจากเกิดความเครียดของเซลล์จากขั้นตอนทรานส์เฟกชั่นหรือทรานสดัคชัน นอกจากนั้น เซลล์ที่เพาะเลี้ยงบนพื้นผิว Advanced TC ยังแสดงถึงกิจกรรมการตัดต่อพันธุกรรมที่สูงขึ้นหลังจากมีการถ่ายโอน / แทรกเซลล์ เนื่องจากขั้นตอนการผลิต การปรับเปลี่ยนโพลีเมอร์ช่วยทำให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์มีความสม่ำเสมอและสามารถทำซ้ำได้ สามารถดำเนินการขนส่งและจัดก็บได้ในอุณหภูมิห้อง

การใช้งาน:

 • การเพาะเลี้ยงเซลล์ที่มีความซับซ้อนและมีความไว
 • การใช้สื่อที่ลดเซรั่มหรือปราศจากเซรั่ม
 • การแยกความแตกต่างของเซลล์ที่ยึดเกาะครึ่งหนึ่ง
 • ทรานส์เฟกชั่น
 • ทรานสดัคชัน
 • การวิเคราะห์ปริมาณสูง/ระบบอัตโนมัติ


ข้อได้เปรียบ:

 • การยึดเกาะเซลล์ที่ดีขึ้น
 • การยึดเกาะเซลล์ที่สม่ำเสมอ
 • การเติบโตของเซลล์ที่มีรูปแบบเดียวกัน
 • รูปร่างเซลล์เหมือนกับเซลล์ที่อยู่ในร่างกาย
 • อัตราผลตอบแทนของเซลล์เพิ่มขึ้น
 • สภาวะการเพาะเลี้ยงที่ดีที่สุดสำหรับเซลล์ที่มีความไว
 • ยอมให้มีการใช้สื่อที่ลดเซรั่มหรือปราศจากเซรั่ม
 • ลดความสูญเสียเซลล์เนื่องจากขั้นตอนการล้าง (อัตโนมัติ)
 • ความสม่ำเสมอของการทดสอบดีขึ้น
 • การจัดเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง
 • วันหมดอายุ 2 ปี

 

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดที่จะรู้ทุกอย่าง เราชอบที่จะติดต่อ
502 Bad Gateway

502 Bad Gateway


nginx