ขวดลูกกลิ้งที่มีฝาปิดตัวกรองโพลีสไตรีน (PS)

รายการ: 383361

SCREW CAP, BLUE, STERILE SINGLE PACK F. ROLLER BOTTLE ITEM NO. 680xxx, 681xxx, 682xxx

รายการ: 680045

CELL CULTURE ROLLER BOTTLE, 1X, PS, SHORT FORM, SMOOTH SURFACE, 122/271 MM, 850 CM² GROWTH AREA, 2520 ML, FILTER SCREW CAP, CLEAR, TC, STERILE, CELLMASTER, 24 PCS./BAG

รายการ: 680058

CELL CULTURE ROLLER BOTTLE, 1X, PS, SHORT FORM, SMOOTH SURFACE, 122/271 MM, 850 CM² GROWTH AREA, 2520 ML, FILTER SCREW CAP, CLEAR, TC, STERILE, CELLMASTER, 2 PCS./BAG

รายการ: 680068

CELL CULTURE ROLLER BOTTLE, 1X, PS, SHORT FORM, SMOOTH SURFACE, 122/271 MM, 850 CM² GROWTH AREA, 2520 ML, FILTER SCREW CAP, CLEAR, TC, STERILE, CELLMASTER, 24 PCS./BOX

รายการ: 681072

CELL CULTURE ROLLER BOTTLE, 2,5X, PS, SHORT FORM, RIBBED SURFACE, 122/271 MM, 2125 CM² GROWTH AREA, 2300 ML, FILTER SCREW CAP, CLEAR, TC, STERILE, CELLMASTER, 2 PCS./BAG