ไมโครเพลทโพลีสไตรีน 384 หลุม, ขาว / ดำ

รายการ: 781074

MICROPLATE, 384 WELL, PS, F-BOTTOM, LUMITRAC, HIGH BINDING, WHITE, STERILE, 10 PCS./BAG

รายการ: 781075

MICROPLATE, 384 WELL, PS, F-BOTTOM, LUMITRAC, MED. BINDING, WHITE, 10 PCS./BAG

รายการ: 781076

MICROPLATE, 384 WELL, PS, F-BOTTOM, FLUOTRAC, MED. BINDING, BLACK, 10 PCS./BAG

รายการ: 781077

MICROPLATE, 384 WELL, PS, F-BOTTOM, FLUOTRAC, HIGH BINDING, BLACK, STERILE, 10 PCS./BAG