ไมโครเพลท 96 หลุม, µClear®

รายการ: 655094

MICROPLATE, 96 WELL, PS, F-BOTTOM (CHIMNEY WELL) µCLEAR®, WHITE, HIGH BINDING, STERILE, 10 PCS./BAG

รายการ: 655095

MICROPLATE, 96 WELL, PS, F-BOTTOM (CHIMNEY WELL) µCLEAR®, WHITE, MED. BINDING, 10 PCS./BAG

รายการ: 655096

MICROPLATE, 96 WELL, PS, F-BOTTOM (CHIMNEY WELL) µCLEAR®, BLACK, MED. BINDING, 10 PCS./BAG

รายการ: 655097

MICROPLATE, 96 WELL, PS, F-BOTTOM (CHIMNEY WELL) µCLEAR®,BLACK,HIGH BINDING, STERILE, 10 PCS./BAG