เพลทการจัดเก็บไซโคลโอเลฟิน 384 หลุม

รายการ: 788860-906

MICROPLATE, 384 WELL, COC, CLEAR, SMALL VOLUME, LOBASE, SOLID BOTTOM, 10 PCS./BAG

รายการ: 793855

MICRPOPLATE, 384 WELL, COC, LOW DEAD VOLUME, FOR COMPOUND STORAGE, CLEAR, 15 PCS./BAG, DEIONIZED, ANTISTATIC BAG