จาน Advanced TC™

รายการ: 627960

CELL CULTURE DISH, PS, 35/10 MM, VENTS, ADVANCED TC, STERILE, 10 PCS./BAG

รายการ: 628960

CELL CULTURE DISH, PS, 60/15 MM, VENTS, ADVANCED TC, STERILE, 10 PCS./BAG

รายการ: 639960

CELL CULTURE DISH, PS, 145/20 MM, VENTS, ADVANCED TC, STERILE, 5 PCS./BAG

รายการ: 664960

CELL CULTURE DISH, PS, 100/20 MM, VENTS, ADVANCED TC, STERILE, 15 PCS./BAG