พื้นผิวแบบไล่เซลล์ของ CELLSTAR®

มีความแตกต่างกับพื้นผิวเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อมาตรฐานซึ่งเหมาะสำหรับการพัฒนาสภาวะของการยึดเกาะเซลล์ให้ดียิ่งขึ้น พื้นผิวแบบไล่เซลล์ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยป้องกันการยึดเกาะเซลล์อย่างมีประสิทธิภาพ ภาชนะเพาะเลี้ยงเซลล์ของ CELLSTAR® ที่มีพื้นผิวแบบไล่เซลล์สามารถช่วยป้องกันการยึดเกาะเซลล์ในการเพาะเลี้ยงสารแขวนลอยของเซลล์แบบยึดเกาะครึ่งหนึ่งและยึดเกาะทั้งหมดได้อย่างมีน่าเชื่อถือ ซึ่งโดยทั่วไปพื้นผิวต้านการซึมน้ำแบบมาตรฐานที่ใช้กับการเพาะเลี้ยงสารแขวนลอยจะไม่เพียงพอการใช้งาน:

  • การเพาะเลี้ยงเซลล์เนื้องอกทรงกลม
  • การรวมตัวของสเตมเซลล์
  • การเพาะเลี้ยงสารแขวนลอยของเซลล์แบบยึดเกาะครึ่งหนึ่งและยึดเกาะทั้งหมด
  • การเพาะเลี้ยงแบบ 3 มิติในไฮโดรเจล

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

Related Downloads

Forum No 12: Advanced TC™: An innovative surface improving cellular assays
Scientific Publications / PDF, 607 KB
Application Note: Improved Cultivation and Differentiation of Embryonic Stem Cells
Scientific Publications / PDF, 2 MB
Application Note: Selection of Cell Culture Surfaces for the Adipogenic Differentiation of Human Mesenchymal Stem Cells (hMSC)
Scientific Publications / PDF, 9 MB
Application Note: siRNA dependent gene silencing in HeLa cells cultivated on
Scientific Publications / PDF, 955 KB
Surfaces For Primary and Stem Cells
Flyer / PDF, 447 KB
Labware & Research BioScience Product Catalogue
Product Catalogue / PDF, 38 MB
เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดที่จะรู้ทุกอย่าง เราชอบที่จะติดต่อ