ไมโครเพลท UV-Star®

สเปกโทรสโคป UV/VIS คือ วิธีการวิเคราะห์ที่ได้รับความนิยมสำหรับการองค์ประกอบทางเคมีของสารและความเข้มเข้นของสารดังกล่าวในสารละลายน้ำ โดยทั่วไปจะมีการใช้สเปกโทรสโคป UV/VIS ในคิวเวทท์กระจกควอทซ์ อย่างไรก็ตาม คิวเวทท์จะไม่ให้ผลผลิตที่สูงเพียงพอเมื่อต้องทำงานกับตัวอย่างปริมาณมาก และจะสามารถใช้ไมโครเพลทเพื่อเร่งการทำงาน

ไมโครเพลทโพลีสไตรีนมาตรฐานจะเหมาะสมเป็นบางส่วนสำหรับการวัดค่าการส่งผานใน UV โพลีสไตรีนจะดูดซับรังสี UV โดยเฉพาะในช่วงความยาวคลื่นสั้น (< 320 nm) ไมโครเพลท μClear® ที่มีฐานฟิล์มโพลีสไตรีนแผ่นบางมีค่าพื้นหลังต่ำกว่ามากอยู่แล้ว และสามารถใช้ได้สูงถึง 340 nm โดยไม่มีปัญหา การปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีของขั้นตอน μClear® ที่มีสิทธิบัตร วัสดุโปร่งใส UV ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ทำให้สามารถสร้างไมโครเพลทที่จะสร้างช่วงการส่งผ่านได้สูงถึง 230 nm


ในการตรวจสอบกรดนิวคลิอิกและความเข้มข้นของโปรตีนที่ 260 nm หรือ 280 nm โดยไม่มีการแทรกแซงพื้นหลัง จะเห็นได้ว่าไมโครเพลท UV-Star® คือตัวเลือกที่เหมาะสมยิ่งหากจะนำมาใช้แทนไมโครเพลทแบบกระจกควอทซ์หรือคิวเวทท์ที่เปราะบางและมีราคาแพง นอกจากนี้ UV-Star® ยังมีความต้านทาน DMSO และสามารถจัดเก็บได้ที่อุณหภูมิ -20 °C โดยไม่มีปัญหาใดๆ


ตามกฎของ Lambert Beer ปริมาณของแสงที่ดูดซับในตัวอย่างจะมีความสัมพันธ์กกับความเข้มข้นและความหนาของชั้น (เช่น ความยาวเส้นทาง) ของสารที่จะวัดค่า


จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

Related Downloads

Intelligent Solutions for Sample Storage
PDF, 1 MB
Application Note: Enhanced Transfection Efficiency on Protein Coated Microplates
Scientific Publications / PDF, 569 KB
Application Note: UV/VIS Spectroscopy in Microplates UV-Star®, µClear®, MICROLON® and CELLSTAR®
Scientific Publications / PDF, 560 KB
UV-Star® UV-transparent Microplates
Flyer / PDF, 639 KB
Forum No 6: Sealers for microplates and their areas of application in molecular biology and cell culture
Scientific Publications / PDF, 2 MB
96 Well Half Area Microplates
Flyer / PDF, 227 KB
Forum No 16: 96 Well Half Area Microplates and their Application in Fluorescence, Luminescence and Transmission Measurements
Scientific Publications / PDF, 2 MB
Forum No 15: SCREENSTAR: A new 1536 Well Microplate for High Content and High Throughput Screening
Scientific Publications / PDF, 2 MB
Microplate Dimensions Guide
Brochure / PDF, 730 KB
Forum No. 20 1536 Well CO Microplate for Compound Storage
PDF, 1 MB
Labware & Research BioScience Product Catalogue
Product Catalogue / PDF, 38 MB
Forum No 11: A New 384 Well Storage Plate Reducing Compound Consumption and Supporting Assay Miniaturisation
Scientific Publications / PDF, 3 MB
Application Note: Establishing a cell culture assay based on time-resolved fluorescence resonance energy transfer (TR-FRET) for screening G-Protein coupled receptors
Scientific Publications / PDF, 445 KB
เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดที่จะรู้ทุกอย่าง เราชอบที่จะติดต่อ