ไมโครเพลทเพาะเลี้ยงเซลล์ 384 หลุม, ใส, ขาว / ดำ

รายการ: 781073

CELL CULTURE MICROPLATE, 384 WELL, PS, F-BOTTOM, WHITE, TC, STERILE, 10 PCS./BAG

รายการ: 781079

CELL CULTURE MICROPLATE, 384 WELL, PS, F-BOTTOM, BLACK, TC, STERILE, 10 PCS./BAG

รายการ: 781080

CELL CULTURE MICROPLATE, 384 WELL, PS, F-BOTTOM, WHITE, LID, TC, STERILE, 8 PCS./BAG

รายการ: 781086

CELL CULTURE MICROPLATE, 384 WELL, PS, F-BOTTOM, BLACK, LID, TC, STERILE, 8 PCS./BAG

รายการ: 781165

CELL CULTURE MICROPLATE, 384 WELL, PS, F-BOTTOM, CLEAR, TC, STERILE, 10 PCS./BAG

รายการ: 781182

CELL CULTURE MICROPLATE, 384 WELL, PS, F-BOTTOM, CLEAR, LID, TC, STERILE, 8 PCS./BAG