เพลทการจัดเก็บโพลีโพรไพลีน 384 หลุม

รายการ: 781201-906

MICROPLATE, 384 WELL, PP, F-BOTTOM, NATURAL, 128/85 MM, FOR COMPOUND STORAGE, 10 PCS./BAG