ไมโครเพลทพื้นที่กึ่งหนึ่ง 96 หลุม

รายการ: 675001

MICROPLATE, 96 WELL, PS, HALF AREA, CLEAR, MICROLON®, MED. BINDING, 10 PCS./BAG

รายการ: 675061

MICROPLATE, 96 WELL, PS, HALF AREA, CLEAR, MICROLON®, HIGH BINDING, 10 PCS./BAG

รายการ: 675074

MICROPLATE, 96 WELL, PS, HALF AREA, WHITE, HIGH BINDING, STERILE, 10 PCS./BAG

รายการ: 675075

MICROPLATE, 96 WELL, PS, HALF AREA, WHITE, MED. BINDING, 10 PCS./BAG

รายการ: 675076

MICROPLATE, 96 WELL, PS, HALF AREA, BLACK, MED. BINDING, 10 PCS./BAG

รายการ: 675077

MICROPLATE, 96 WELL, PS, HALF AREA, BLACK, HIGH BINDING, STERILE, 10 PCS./BAG

รายการ: 675096

MICROPLATE, 96 WELL, PS, HALF AREA, µCLEAR®, BLACK, MED. BINDING, 10 PCS./BAG

รายการ: 675101

MICROPLATE, 96 WELL, PS, HALF AREA, CLEAR, 10 PCS./BAG

รายการ: 675161

MICROPLATE, 96 WELL, PS, HALF AREA, CLEAR, STERILE, 10 PCS./BAG