ไมโครเพลท SCREENSTAR

รายการ: 655866

SCREENSTAR MICROPLATE, 96 WELL, COC, F-BOTTOM (CHIMNEY WELL), CO FILM BOTTOM, BLACK, TC, LID, STERILE, SINGLE PACKED

รายการ: 781866

SCREENSTAR MICROPLATE, 384 WELL, COC, 190 µM CYCLOOLEFIN FILMBOTTOM, BLACK, TC, LID, STERILE, 8 PCS./BAG

รายการ: 789866

MICROPLATE, 1536 WELL, µCLEAR®, SCREENSTAR, BLACK, TC, STERILE, 17 PCS./BAG