ไมโครเพลทโพลีโพรไพลีน 384 หลุม

รายการ: 781201

MICROPLATE, 384 WELL, PP, F-BOTTOM, NATURAL, 10 PCS./BAG

รายการ: 781207

MICROPLATE, 384 WELL, PP, F-BOTTOM, WHITE, 10 PCS./BAG

รายการ: 781209

MICROPLATE, 384 WELL, PP, F-BOTTOM, BLACK, 10 PCS./BAG

รายการ: 781280

MICROPLATE, 384 WELL, PP, V-BOTTOM, NATURAL, 10 PCS./BAG

รายการ: 781281

MICROPLATE, 384 WELL, PP, V-BOTTOM, NATURAL, STERILE, 10 PCS./BAG