สไลด์ CELLview

สำหรับการเพาะเลี้ยง การย้อมสี และการส่องกล้องจุลทรรศน์เซลล์

สไลด์ CELLview ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือกับ EMBL, Heidelberg และประกอบไปด้วยสไลด์โปร่งใสที่มีกระจกครอบฝังอยู่และการจัดทำระบบคอมพาร์ทเมนต์ที่นำสีดำออกได้ 


สไลด์ถูกแบ่งออกเป็นหลุมกลม 10 หลุมจับคู่กับโครงเพลทไมโครทิเทอร์ 96 หลุมมาตรฐานเพื่อช่วยเป็นตัวอย่างของการใช้ปิเปตต์หลายช่องทางมาตรฐานและทำให้ขั้นตอนการใช้ปิเปตต์สะดวกขึ้น การออกแบบทรงกลมช่วยลดผลกระทบกับหมอนรองเข่าซึ่งจะอยู่ในหลุมสี่เหลี่ยมจัตุรัสอย่างชัดเจน เพื่อให้มั่นใจว่ามีการกระจายตัวของเซลล์เท่าๆ กันและการวิเคราะห์จากกล้องจุลทรรศน์มีประสิทธิภาพสูงสุด การแบ่งส่วนและด้านใต้ของสไล์ประกอบด้วยการเข้ารหัสหลุมด้วยตัวอักษรและตัวเลขเพื่อให้มั่นใจว่าการระบุตัวอย่างจะไม่มีข้อผิดพลาด


สไลด์ CELLview มีความเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการเพาะเลี้ยงเซลล์ที่ต้องมีการใช้กล้องจุลทรรศน์ที่มีการกระตุ้นเซลล์ และ/หรือการวิเคราะห์การย้อมเซลล์เพื่อศึกษาตำแหน่งของโมเลกุลที่สนใจ กระจกครอบแบบฝังจะรับประกันถึงระนาบการโฟกัสอย่างแท้จริงซึ่งจำเป็นต้องมีสำหรับกล้องจุลทรรศน์ความละเอียดสูงและความเร็วสูง นอกจากนี้ การจัดทำระบบคอมพาร์ทเมนต์สีดำจะลดการแทรกสัญญาณข้ามระหว่างหลุมใกล้เคียงระหว่างกล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนส์และกระจกออพติคัลที่ไม่มีสารเรืองแสงจะช่วยให้มีการส่งสเปคตรัมโดยไม่มีภาวะการกลับขั้วของแสงที่ส่งออกมา หลังจากการถอดระบบคอมพาร์ทเมนต์สีดำ จะสามารถประมวลผลสไลด์ CELLview สำหรับการวิเคราะห์เพิ่มเติม การติดต้ง หรือการจัดเก็บเป็นเวลานาน นอกเหนือจากสไลด์ CELLview พื้นผิว TC แล้วยังมีวางจำหน่ายพร้อมกับพื้นผิว Advanced TC™ สำหรับเซลล์ความไวสูงหรือการใช้งานที่ซับซ้อน


สินค้า

Related Downloads

Forum No 18: SCREENSTAR and SensoPlate™ Plus: Microplates for Advanced Microscopy
PDF, 869 KB
CELLview™ Microplates
PDF, 217 KB / 655891, 655981
เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดที่จะรู้ทุกอย่าง เราชอบที่จะติดต่อ