ไมโครเพลทโพลีสไตรีน 384 หลุม, µClear®

รายการ: 781095

MICROPLATE, 384 WELL, PS, F-BOTTOM, µCLEAR®, WHITE, MED. BINDING, 10 PCS./BAG

รายการ: 781096

MICROPLATE, 384 WELL, PS, F-BOTTOM, µCLEAR®, BLACK, MED. BINDING, 10 PCS./BAG

รายการ: 781097

MICROPLATE, 384 WELL, PS, F-BOTTOM, µCLEAR®, BLACK, HIGH BINDING, STERILE, 10 PCS./BAG