ไมโครเพลทเพาะเลี้ยงเซลล์ 1536 หลุม, HiBase

รายการ: 782073

CELL CULTURE MICROPLATE, 1536 WELL, PS, F-BOTTOM, HIBASE, WHITE, STERILE, 15 PCS./BAG

รายการ: 782078

CELL CULTURE MICROPLATE, 1536 WELL, PS, F-BOTTOM, HIBASE, BLACK, TC, STERILE, 15 PCS./BAG

รายการ: 782080

CELL CULTURE MICROPLATE, 1536 WELL, PS, F-BOTTOM, HIBASE, WHITE, TC, LID, STERILE, 10 PCS./BAG

รายการ: 782086

CELL CULTURE MICROPLATE, 1536 WELL, PS, F-BOTTOM, HIBASE, BLACK, TC, LID, STERILE, 10 PCS./BAG

รายการ: 782092

CELL CULTURE MICROPLATE, 1536 WELL, PS, F-BOTTOM, µCLEAR®, HIBASE, BLACK, TC, STERILE, 15 PCS./BAG

รายการ: 782093

CELL CULTURE MICROPLATE, 1536 WELL, PS, F-BOTTOM, µCLEAR®, HIBASE, WHITE, TC, STERILE, 15 PCS./BAG

รายการ: 782180

CELL CULTURE MICROPLATE, 1536 WELL, PS, F-BOTTOM, HIBASE, CLEAR, TC, LID, STERILE, SINGLE PACKED