หมายเลขรายการ: 731180

INOCULATION NEEDLE, 200 MM, PS, YELLOW,

STERILE, 50 PCS./BAG

ข้อมูลพื้นฐาน

คำอธิบาย: INOCULATION NEEDLE, 200 MM, PS, YELLOW,
STERILE, 50 PCS./BAG
จำนวน/กล่อง: 2000
จำนวน/บรรจุภัณฑ์ย่อย: 50

บรรจุภัณฑ์

น้ำหนัก/กล่อง: 2,95 kg
ขนาดของกล่อง: 283 x 243 x 186 mm
จำนวน/กล่อง: 2000
จำนวน/บรรจุภัณฑ์ย่อย: 50
PAL: 256000