หมายเลขรายการ: 731161

INOCULATION LOOP, 1 µL, 200 MM, PS, WHITE,

STERILE, SINGLE PACKED

ข้อมูลพื้นฐาน

คำอธิบาย: INOCULATION LOOP, 1 µL, 200 MM, PS, WHITE,
STERILE, SINGLE PACKED
จำนวน/กล่อง: 600
จำนวน/บรรจุภัณฑ์ย่อย: 1

บรรจุภัณฑ์

น้ำหนัก/กล่อง: 2,80 kg
ขนาดของกล่อง: 278 x 231 x 337 mm
จำนวน/กล่อง: 600
จำนวน/บรรจุภัณฑ์ย่อย: 1
PAL: 48000