หมายเลขรายการ: 731101

INOCULATION LOOP, 1 µL, 200 MM, PS, WHITE,

STERILE, 50 PCS./BAG

ข้อมูลพื้นฐาน

คำอธิบาย: INOCULATION LOOP, 1 µL, 200 MM, PS, WHITE,
STERILE, 50 PCS./BAG
จำนวน/กล่อง: 2000
จำนวน/บรรจุภัณฑ์ย่อย: 50

บรรจุภัณฑ์

น้ำหนัก/กล่อง: 2,95 kg
ขนาดของกล่อง: 270 x 240 x 180 mm
จำนวน/กล่อง: 2000
จำนวน/บรรจุภัณฑ์ย่อย: 50
PAL: 192000