โฮลเดอร์ใช้แล้วทิ้งของโฮลเด็กซ์

โฮลเดอร์ใช้แล้วทิ้งของโฮลเด็กซ์ประกอบด้วยเข็มที่มีหัวล็อคแบบลูเออร์ในตัวและมีหัวต่ออยู่ด้านข้าง สามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์จัดเก็บเลือดได้ทุกชนิดที่มีหัวล็อคแบบลูเออร์โดยตรง เช่น ชุดอุปกรณ์เก็บเลือดหรือเข็มเจาะเลือด เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพที่ดีกว่าในการทำงานด้านการเก็บเลือด

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ : พลาสติกแคนนูลาโฮลเด็กซ์ใช้สำหรับการเก็บตัวอย่างโดยไม่ใช้เข็มจากช่องของถุงตัวอย่าง

สินค้า

Related Downloads

Poster_Venous Blood Collection
Poster - Info / PDF, 2 MB
VACUETTE® Blood Collection Techniques
Brochure / PDF, 2 MB
VACUETTE® Preanalytics Manual
Brochure / PDF, 1 MB
VACUETTE® Blood Collection Accessories
Brochure / PDF, 435 KB
เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดที่จะรู้ทุกอย่าง เราชอบที่จะติดต่อ