หมายเลขรายการ: 606160

PIPETTE, 5 ML, GRADUATED 1/10 ML, STERILE,

PLASTIC-PLASTIC PACKAGING, SINGLE PACKED

ข้อมูลพื้นฐาน

คำอธิบาย: PIPETTE, 5 ML, GRADUATED 1/10 ML, STERILE,
PLASTIC-PLASTIC PACKAGING, SINGLE PACKED
จำนวน/กล่อง: 200
จำนวน/บรรจุภัณฑ์ย่อย: 50

บรรจุภัณฑ์

น้ำหนัก/กล่อง: 2,36 kg
ขนาดของกล่อง: 380 x 282 x 184 mm
จำนวน/กล่อง: 200
จำนวน/บรรจุภัณฑ์ย่อย: 50
PAL: 26000