หมายเลขรายการ: 659180

TERASAKI PLATE, 60 WELL, PS, CLEAR, TC,

STACKABLE, 10 PCS. + 1 LID/BAG

ข้อมูลพื้นฐาน

คำอธิบาย: TERASAKI PLATE, 60 WELL, PS, CLEAR, TC,
STACKABLE, 10 PCS. + 1 LID/BAG
จำนวน/กล่อง: 200
จำนวน/บรรจุภัณฑ์ย่อย: 10

บรรจุภัณฑ์

น้ำหนัก/กล่อง: 2,30 kg
ขนาดของกล่อง: 270 x 240 x 180 mm
จำนวน/กล่อง: 200
จำนวน/บรรจุภัณฑ์ย่อย: 10
PAL: 32000