ขวดแก้วเพาะเลี้ยงสารแขวนลอยที่มีฝาปิดตัวกรอง

รายการ: 658195

SUSPENSION CULTURE FLASK, 250 ML, PS, WHITE FILTER SCREW CAP, CLEAR, CELLSTAR®, STERILE, 5 PCS./BAG

รายการ: 661195

SUSPENSION CULTURE FLASK, 650 ML, PS, CELLSTAR®, WHITE FILTER SCREW CAP, CLEAR, HIGH FLASK DESIGN, STERILE, 4 PCS./BAG

รายการ: 690195

SUSPENSION CULTURE FLASK, 50 ML, PS, CELLSTAR®, WHITE FILTER SCREW CAP, CLEAR, STERILE, 10 PCS./BAG