ขวดลูกกลิ้งเพาะเลี้ยงเซลล์ CELLMASTER™

ขวดลูกกลิ้งเพาะเลี้ยงเซลล์ CELLMASTER™