ไมโครเพลทเพาะเลี้ยงเซลล์ 384 หลุม, µClear®

รายการ: 781090

CELL CULTURE MICROPLATE, 384 WELL, PS, F-BOTTOM, µCLEAR®, BLACK, LID, TC, STERILE, 20 PCS./BAG

รายการ: 781091

CELL CULTURE MICROPLATE, 384 WELL, PS, F-BOTTOM, µCLEAR®, BLACK, LID, TC, STERILE, 8 PCS./BAG

รายการ: 781092

CELL CULTURE MICROPLATE, 384 WELL, PS, F-BOTTOM, µCLEAR®, BLACK, TC, STERILE, 10 PCS./BAG

รายการ: 781093

CELL CULTURE MICROPLATE, 384 WELL, PS, F-BOTTOM, µCLEAR®, WHITE, TC, STERILE, 10 PCS./BAG

รายการ: 781098

CELL CULTURE MICROPLATE, 384 WELL, PS, F-BOTTOM, µCLEAR®, WHITE, LID, TC, STERILE, 8 PCS./BAG