ไมโครเพลทเพาะเลี้ยงเซลล์ 1536 หลุม, LoBase

รายการ: 783092

CELL CULTURE MICROPLATE, 1536 WELL, PS, F-BOTTOM, BLACK, LOBASE, µCLEAR®, TC, STERILE, 15 PCS./BAG

รายการ: 783097

MICROPLATE, 1536 WELL, PS, F-BOTTOM, µCLEAR®, BLACK, LOBASE, MICROLON®, HIGH BINDING, 15 PCS./BAG