หมายเลขรายการ: 731170

INOCULATION LOOP, 10 µL, 200 MM, PS, BLUE,

STERILE, 50 PCS./BAG

ข้อมูลพื้นฐาน

คำอธิบาย: INOCULATION LOOP, 10 µL, 200 MM, PS, BLUE,
STERILE, 50 PCS./BAG
จำนวน/กล่อง: 2000
จำนวน/บรรจุภัณฑ์ย่อย: 50

บรรจุภัณฑ์

น้ำหนัก/กล่อง: 3,00 kg
ขนาดของกล่อง: 283 x 243 x 186 mm
จำนวน/กล่อง: 2000
จำนวน/บรรจุภัณฑ์ย่อย: 50
PAL: 192000