K2E K2EDTA

Artikel: 454052

VACUETTE® buis, K2E K2EDTA, 1ml, 13x75mm, paars

Artikel: 454047

VACUETTE® buis, K2EDTA , 2ml, paars/witte overvallende dop

Artikel: 454246

VACUETTE® buis, K2E K2EDTA, 3ml, 13x75mm, paars

Artikel: 454209

VACUETTE® buis, K2E K2EDTA, 4ml, 13x75mm, paars

Artikel: 454286

VACUETTE® buis, K2E K2EDTA, 4ml, 13x75mm, paars

Artikel: 456043

VACUETTE® buis, K2E K2EDTA, 6ml, 13x100mm, paars

Artikel: 455045

VACUETTE® buis, K2E K2EDTA, 9ml, 16x100mm, paars

Artikel: 455046

VACUETTE® TUBE 10 ml K2E K2EDTA 16x100 lavender cap-black ring, non-ridged