CELLSTAR® celkweek multiwell platen

CELLSTAR® celkweek multiwell platen