Non-binding Microplaten 384 well

Artikel: 781900

Plaat, 384w, F-bodem, non binding, PS, zwart

Artikel: 781903

Plaat, 384w, µClear®, non binding, PS, wit

Artikel: 781904

Plaat, 384w, F-bodem, non binding, PS, wit

Artikel: 781906

Plaat, 384w, µClear®, non binding, PS, zwart

Artikel: 784900

Small Volume™ plaat, 384w, F, non binding